УЧЕБНА ЗАНИМАЛНЯ

Учебна програма

  • Дата на създаване

    май 7, 2018

  • Последено обновен

    септември 5, 2023

УЧЕБНА ЗАНИМАЛНЯ

 

✅ Подготовка на домашната работа и уроците на ученици от 1-ви до 5-ти клас;

✅ Езикова подготовка за училище;

✅ Допълнителни занимания върху изучавания учебен материал;

✅ Игри, провокиращи въображението и мисленето;

✅ Игри за позитивно общуване, доверие и отговорност и работа в екип;

✅ Изобразителни дейности;

✅ Беседи – взаимоотношения, култура, здравни беседи и пр.

✅ Обратна връзка родител – преподавател;

✅ Водене и вземане на децата от и до училище;

✅ Градинка и парк в близост до детския център;

✅ Среда, близка до домашната;

✅ Малки групи и индивидуално отношение към нуждите на всяко дете.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

 

✅ Здравословен обяд;

✅ Водене и вземане на децата до/от близките училища;

✅ Консултации и работа с логопед и детски психолог;

ГРАФИК

 

8. 00 – 8. 30   Посрещане на децата.
8. 30 – 9. 00   Обсъждане на преподадения учебен материал и обяснение на домашните работи.
9 .00 – 10.30  Самоподготовка.
10.30 – 11.00  Плодова закуска и отдих.
11.00 – 11.30  Проверка на домашните работи, отстраняване на допуснатите грешки.
11.30 – 12.00  Допълнителни занимания ( надграждащи упражнения, тестове и диктовки ).
12.00 – 12.30  Обяд на децата от сутрешната група.
12.30 – 13.00  Водене на децата от/до училище.
13.00 – 13.30  Обяд на децата от следобедната група.
13.30 – 14.00  Обсъждане на преподадения учебен материал и обяснение на домашните работи.
14.00 – 15.30  Самоподготовка.
15.30 – 16.00  Проверка на домашните работи, отстраняване на допуснатите грешки.
16.00 – 16.30  Плодова закуска и отдих.
16.30 – 17.30  Допълнителни занимания ( надграждащи упражнения, тестове и диктовки ).
17.30 – 18.00  Занимания по интереси.

 

ОСНОВНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

КОИТО ДЕЦАТА ПРИДОБИВАТ В УЧЕБНАТА ЗАНИМАЛНЯ:

Концепцията обединява алтернативните и образователни форми, интегрирайки ги с фундаменталните знания, по учебната програма на МОН, и надграждайки ги чрез допълнителни занимания по дигитално образование, приложни науки, креативна математика, изкуства, лидерство.

Вследствие, децата придобиват 👉

✅Математическа компетентност;

✅Технологична компетентност;

✅Дигитална компетентност;

✅Културна изява;

✅Общуване на чужд език;

✅Практики как да учат по-добре;

✅Емоционална интелигентност;