Поли

Занимавам се с преподаване на английски език за деца от почти двадесет години. Магистър съм по начална и предучилищна педагогика с ранно чуждоезиково обучение по английски език. В гр. Екситър, Великобритания преминах курс на тема „Developing oral fluency in the primary classroom“ и редица други обучения в България и чужбина, които чрез обмен на идеи ми дават възможност да обогатявам знанията си и методите на преподаване.

Искрено вярвам в мисълта на Шилер: „Човекът играе само там, където е човек в пълното значение на думата, и е изцяло човек само там, където играе.“ Затова в работата си се старая да създавам среда, в която децата да играят и да учат като същевременно им показвам, че успехът изисква и самодисциплина.

Всекидневното общуване с деца ме стимулира да запазя любопитството си, за да търсим заедно отговорите на неизчерпаемите им въпроси и предизвикателства.