Нели

Работя като учител 25 години. Завършила съм специалностите  начална  педагогика и учител по български език и литература. Имам участия в редица квалификационни курсове и стажове.

За мен  преподаването е призвание и голяма отговорност.   Като педагог винаги се интересувам и прилагам актуалните и ефективни методи свързани с обучението и развитието на децата и юношите. Стремя се да формирам у учениците разбирането за ученето като съзнателно усилие, изискващо организираност, самодисциплина и  самостоятелност. Провокирам интереса на децата в търсене, подбор и работа с различни източници в Интернет за използване на информация при задължителната подготовка.

Имам честта да преподавам нещо, което не само помага на учениците да постигнат високи резултати на изпитните формати, но и да развият ценостната си ориентация и човешкия потенциал на личността си.

 

 

Свържете се с мен: +359883414564