Creative

  Питанка и Точица, организират индивидуални  и групови уроци по руски език за деца    Часовете са съобразени с възрастовите особености на децата.  Занятията се провеждат 2 пъти седмично по 1 астрономичен час, преди или след училище в удобно за детето време.  Групите са до 4 курсиста.  Използват се учебни 
Виж повече
УЧЕБНА ЗАНИМАЛНЯ   Подготовка на домашната работа и уроците на ученици от 1-ви до 5-ти клас; Езикова подготовка за училище; Допълнителни занимания върху изучавания учебен материал; Игри, провокиращи въображението и мисленето; Игри за позитивно общуване, доверие и отговорност и работа в екип; Изобразителни дейности; Беседи – взаимоотношения, култура, здравни беседи 
Виж повече
Целогодишна подготовка по български език и литература   Дава възможност на учениците да обогатят знанията си за езика, да формират умения за обобщаване на признаците на българската граматична система и да осмислят същността на изучавания материал. Развива аналитичното мислене, гарантира успешно представяне в училище и на изпитите за национално външно 
Виж повече
  Защо да учим английски език?     Английският език е навсякъде около нас – използва се в най-много страни по света и предлага най-много възможности за развитие. Говори се от около 1,5 милиарда души! Научавайки добре английски, човек открива много събеседници за интересни разговори, може да гледа любимите си 
Виж повече