02/4449666, 0883414564, 0897548416 pitanka_to4ica@abv.bg

Занимания

УЧЕБНА ЗАНИМАЛНЯ

 

 • Подготовка на домашната работа и уроците на ученици от 1-ви до 5-ти клас;
 • Езикова подготовка за училище;
 • Допълнителни занимания върху изучавания учебен материал;
 • Игри, провокиращи въображението и мисленето;
 • Игри за позитивно общуване, доверие и отговорност и работа в екип;
 • Изобразителни дейности;
 • беседи – взаимоотношения, култура, здравни беседи и пр.
 • Обратна връзка родител – преподавател;
 • Водене и вземане на децата от и до училище;
 • Градинка и парк в близост до детския център;
 • Среда, близка до домашната;
 • Малки групи и индивидуално отношение към нуждите на всяко дете.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

 • Здравословен обяд;
 • Водене и вземане на децата до/от близките училища;
 • Консултации и работа с логопед и детски психолог.

ГРАФИК:

8.00 – 8.30 – Посрещане на децата.
8.30 – 9.00 – Обсъждане на преподадения учебен материал и обяснение на домашните работи.
9.00 – 10.30 – Самоподготовка.
10.30 – 11.00 – Плодова закуска и отдих.
11.00 – 11.30 – Проверка на домашните работи, отстраняване на допуснатите грешки.
11.30 – 12.00 – Допълнителни занимания ( надграждащи упражнения, тестове и диктовки ).
12.00 – 12.30 – Обяд на децата от сутрешната група.
12.30 – 13.00 – Водене на децата от/до училище.
13.00 – 13.30 – Обяд на децата от следобедната група.
13.30 – 14.00 – Обсъждане на преподадения учебен материал и обяснение на домашните работи.
14.00 – 15.30 – Самоподготовка.
15.30 – 16.00 – Проверка на домашните работи, отстраняване на допуснатите грешки.
16.00 – 16.30 – Плодова закуска и отдих.
16.30 – 17.30 – Допълнителни занимания ( надграждащи упражнения, тестове и диктовки ).
17.30 – 18.00 – Занимания по интереси.

Нашият адрес:,

София, ул. “Отец Паисий” №70

02/444 96 66; 0883 414 564; 0897 548 416

pitanka_to4ica@abv.bg