Учебна занималня

Занимания

УЧЕБНА ЗАНИМАЛНЯ

 • Подготовка на домашната работа и уроците на ученици от 1-ви до 5-ти клас;
 • Езикова подготовка за училище;
 • Допълнителни занимания върху изучавания учебен материал;
 • Игри, провокиращи въображението и мисленето;
 • Игри за позитивно общуване, доверие и отговорност и работа в екип;
 • Изобразителни дейности;
 • беседи – взаимоотношения, култура, здравни беседи и пр.
 • Обратна връзка родител – преподавател;
 • Водене и вземане на децата от и до училище;
 • Градинка и парк в близост до детския център;
 • Среда, близка до домашната;
 • Малки групи и индивидуално отношение към нуждите на всяко дете.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

 • Здравословен обяд;
 • Водене и вземане на децата до/от близките училища;
 • Консултации и работа с логопед и детски психолог.

ГРАФИК

8. 00 – 8. 30   Посрещане на децата.
8. 30 – 9. 00   Обсъждане на преподадения учебен материал и обяснение на домашните работи.
9 .00 – 10.30  Самоподготовка.
10.30 – 11.00  Плодова закуска и отдих.
11.00 – 11.30  Проверка на домашните работи, отстраняване на допуснатите грешки.
11.30 – 12.00  Допълнителни занимания ( надграждащи упражнения, тестове и диктовки ).
12.00 – 12.30  Обяд на децата от сутрешната група.
12.30 – 13.00  Водене на децата от/до училище.
13.00 – 13.30  Обяд на децата от следобедната група.
13.30 – 14.00  Обсъждане на преподадения учебен материал и обяснение на домашните работи.
14.00 – 15.30  Самоподготовка.
15.30 – 16.00  Проверка на домашните работи, отстраняване на допуснатите грешки.
16.00 – 16.30  Плодова закуска и отдих.
16.30 – 17.30  Допълнителни занимания ( надграждащи упражнения, тестове и диктовки ).
17.30 – 18.00  Занимания по интереси.