„Питанка и Точица“ ООД получи подкрепа чрез оборотен капитал за МСП