За нас

За нас

Добре дошли в  образователен център за деца над 6 години

„Питанка и Точица“

Нашата дейност включва целодневна и полудневна ученическа занималня, интерактивни езикови курсове, творчески работилнички, занимания с йога, и занимания сред природата.

Екипът ни е добре запознат с трудностите и предизвикателствата свързани с училищната дейност, които децата срещат ежедневно. Именно поради тази причина с методиката ни на преподаване се стремим да „преведем” знанията от света на порасналите на разбираем за децата език, да им помогнем в създаването на приятелства и в изграждането на умения за работа в екип.

За да постигнем това, в работата си с децата използваме много игрови ситуации, защото чрез играта те се научават да спазват правила и успяват да учат новото по забавен и естествен начин. Така гарантираме не само успешни резултати, но и създаваме уютна обстановка и спокойна атмосфера за учене и игра.

Комбинирайки ученето с игра, ние успяваме да поддържаме будно детското любопитство към света и да подкрепяме изследователя у детето. Така превръщаме учебната дейност от монотонно задължение в интересна част от детския ден.

В „Питанка и Точица” уникалността и индивидуалните качества на всяко едно дете се уважават и развиват. Същевременно ние окуражаваме и създаваме условя за успешна работа в екип.

Нашият екип

Нашите учители са магистри по начална и предучилищна педагогика и чуждоезиково обучение, с дългогодишен опит в работата с деца. Преминали са допълнителни квалификационни курсове във Великобритания, Латвия и България. Работят не само по стандартната образователна система, но и по други иновативни методики.

Нашият адрес:,

София, ул. “Отец Паисий” №70

02/444 96 66; 0883 414 564; 0897 548 416

pitanka_to4ica@abv.bg