Чужди езици

 

                 Ако искате Вашето дете да се забавлява, докато  упражнява и разширява уменията си за общуване на чужд език, то езиковите курсове на ОДЦ „Питанка и Точица” Ви дават тази възможност!

                Всички игри, драматизации, песни и упражнения, включени в програмата, правят ученето забавно и неусетно. Децата научават много нови думи и изрази, усъвършенстват фината моторика и учат за реалния живот чрез игрови ситуации.

                Заниманията включват:

 • развитие на четирите езикови умения /слушане, говорене, четене и писане/;

 • междупредметни връзки;

 • работа с образователни приложения и компютърни игри;

Предлагаме Ви качествено и ефективно обучение на атрактивни цени!

 

           

            Изработването на тематични проекти, развива творческото мислене и обогатява  лексикалния запас на децата.

            Нашите чуждоезикови курсове се провеждат в малки групи до 6 деца.

             Дългогодишният ни опит в обучението на малки деца показва този формат като една от най-успешните форми на обучение:

 • при 6 деца учителят има възможност да обърне внимание на всяко дете, всяко да повтори новите думички и песнички, без да стане скучно на останалите;

 • учейки с други деца, децата изграждат по-добри  умения за общуване.

Заниманията ни по чужд език за деца се състоят от много:

 • песнички и истории;

 • игри;

 • състезания, рисуване, апликиране, моделиране;

 • нагледни материали – флашкарти, постери, табла, играчки;

 • игри на компютър;

 • слушане, гледане и драматизиране на истории. 

 Да учим с усмивка!